Mijn favorieten

Leenen Vastgoed en Taxaties

Het taxeren van onroerende zaken is meer dan alleen het vaststellen van de waarde van de grond vermeerderd met de bouwkosten en verminderd met de afschrijving.

Talloze factoren zijn medebepalend: locatie, stand en ligging, bouwkundige staat, vraag en aanbod, economisch-maatschappelijke verhoudingen, speciale eisen voor bedrijf of industrie en toekomstverwachtingen. Tegelijkertijd moet rekening gehouden worden met complexe eisen op het gebied van de ruimtelijke ordening, milieu en arbeidsomstandigheden, met energiekosten en optimale efficiency.

Bij een (bedrijfs)economische en juridische benadering vereist een exacte taxatie - het inventariseren van de verkoop-, beleggings- of herbouwwaarde - dan ook gedegen vakmanschap. De regionale en plaatselijke bekendheid van Leenen Vastgoed is hierbij een pre.
Daarbij eisen steeds meer geldverstrekkende instellingen dat een gecertificeerde taxateur de taxatie uitvoert. Als register taxateur is Leenen Vastgoed onder andere lid van:

  • Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
  • Stichting Vastgoed Cert (Wonen en bedrijfsmatig onroerend goed)
  • Nederlands Woning Waarde Instituut